Latvijas Augsnes zinātnes biedrība

 

Latvijas Augsnes zinātnes biedrības (LAZB) vēsture

Latvijas Augsnes zinātnes (Latvijas Augsnes pētnieku) biedrība dibināta pagājušā gadsimta divdesmitajos gados.

1957. gadā Latvijas Augsnes zinātnes biedrība tika pārveidota par Vissavienības Augsnes pētnieku biedrības Latvijas filiāli.

1990. gadā tika atjaunots vēsturiskais nosaukums – Latvijas Augsnes zinātnes biedrība.

1996. gadā Latvijas Augsnes zinātnes biedrība tika oficiāli reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

Latvijas Augsnes zinātnes biedrības mērķis

Apvienot Latvijas augsnes zinātniekus un speciālistus, kas saistīti ar augsnes un zemes izmantošanu, lai attīstītu augsnes izpēti un nodrošinātu pētījumu rezultātu integrēšanu augsnes resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

 

Latvijas Augsnes zinātnes biedrības uzdevumi:

 • Sekmēt Latvijā augsnes fundamentālos un lietišķos pētījumus, nodrošinot augsnes resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
 • Veicināt augsnes un tās izmantošanas un aizsardzības tēmu integrāciju Latvijas izglītības iestāžu programmās.
 • Koordinēt starptautisko un reģionālo sadarbību augsnes pētniecībā.
 • Pārstāvēt Latvijas augsnes pētnieku intereses Latvijā un starptautiskajās organizācijās.
 • Veicināt augsnes izpētes zināšanu apguvi, pārnesi un popularizēšanu Latvijā un ārzemēs.
 • Veicināt augsnes pētnieku piesaisti Latvijas Augsnes zinātnes biedrībā.
 • Sekmēt LAZB biedru zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanu, zinātnisko darbību un rekomendāciju ieviešanu praksē.
 • Veicināt augsnes informācijas uzlabošanu un pieejamību sabiedrībai. 
 

Starptautiskā sadarbība

Latvijas Augsnes zinātnes biedrība ir pārstāvēta šādās nozīmīgās starptautiskajās zinātniskajās organizācijās:

 • Starptautiskajā Augsnes zinātņu savienībā (IUSS – International Union of Soil Sciences), kurā LAZB oficiāli ir uzņemta kopš 2006. gada.
 • Eiropas Augsnes zinātņu konfederācijā (ESCSS – European Confederation of Soil Sciences), kuras dibināšanā 2008. gadā Vīnē piedalījās arī Latvijas pārstāvji.
 • Latvijas Augsnes zinātnes biedrība sadarbojas ar Eiropas Augšņu biroja tīklu (ESBN – European Soil Bureau Network).
 

Sadarbības partneri

Latvijas Augsnes zinātnes biedrībā ir apvienojušies pārstāvji no dažādām organizācijām: Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, LLU aģentūras „Zemkopības zinātniskais institūts”, LU Bioloģijas institūta, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „SILAVA”, Daugavpils Universitātes, Valsts Zemes dienesta u.c.

Latvijas Augsnes zinātnes biedrība sadarbojas ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, LR Zemkopības ministriju, LR Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienestu, VSIA Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, kā arī tematiski radnieciska rakstura zinātniskām un profesionālām biedrībām.

Kopš 2013. gada Latvijas Augsnes zinātnes biedrība darbojas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, Rīgā.

 

Latvijas Augsnes zinātnes biedrības kontaktadrese:

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004, 337. telpa

Tālrunis: +371 26479040

E-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv